Vrh B

Bernard, Basim, Barny, Brayen, Benyamin
narozeny : 28.3.2016
rodiče : GIC Gladness Ray Yaroslava a EC Maxim Valenvic