Vrh K

Kelly
narozeny : 1.6.2019
rodiče: Galya Siberian Spirit a Siberikos Balder