Vrh V 2

Vrh V 2 Siberian Spirit,CZ

Vuiton (kocour)

narozen: 5.9.2021

Otec: Muscat Zaimka

Matka: Gladness Ray Yaroslava

Kategorie: ,


Koťata