Vrh O

Olaf, Olsen
narozeny : 25.1.2020
rodiče: Galya Siberian Spirit a Siberikos Balder