Vrh H 2

Vrh H 2 Siberian Spirit

Honeywell (kočka)

Harwig (kocour)

Heric (kocour)

narozen: 26.2.2018

Otec: Maxim Valenvic

Matka: Gladness Ray Yaroslava

Kategorie: ,


Koťata